Certyfikat PSKŚ – dlaczego jest tak ważny?

DJ More
Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych jest najbardziej prestiżowym odznaczeniem, jakie może otrzymać osoba lub firma świadcząca usługi w branży ślubnej. PSKŚ ma jasne cele i zasady, a otrzymać certyfikat może tylko podmiot, który kieruje się w swej pracy i postępowaniu tymi samymi wartościami.

Certyfikat PSKŚ jest potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokiego poziomu usług. Podwyższa też wiarygodność w oczach potencjalnych Klientów i zachęca do skorzystania z jego usług, dając pewność, że będzie to doskonały wybór.

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych – czym jest?

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych to elitarna organizacja zrzeszająca konsultantów ślubnych. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do zachowywania bardzo wysokiego poziomu usług oraz kierowania się kodeksem etycznym stworzonym przez organizację.

Członkiem PSKŚ zostać może tylko podmiot wyróżniający się swym profesjonalizmem, odpowiednim podejściem i stosowaniem dobrych praktyk w swojej pracy. Celem tej organizacji jest czuwanie nad jakością tych usług i kontrolowanie sposobu, w jaki jej partnerzy wywiązują się ze swych obowiązków, by zachowane były wysokie standardy.

Kto może zostać partnerem PSKŚ?

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych to ekskluzywna organizacja, która przyjmuje pod swoje skrzydła tylko najlepszych. By zostać jej partnerem, trzeba przede wszystkim posiadać odpowiednie doświadczenie, Znaczenie ma też stosowanie się do zasad dobrych praktyk czy uczciwej konkurencji oraz nieskazitelna opinia, która pracuje na wizerunek Stowarzyszenia i całej branży.

Zostałem uhonorowany prestiżowym certyfikatem!

Certyfikaty PSKŚ otrzymują podmioty świadczące usługi związane z branżą ślubną które współpracowały z Konsultantem Ślubnym, który jest Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych, oraz spełniły dodatkowe kryteria dla swojej kategorii.

Dj z certyfikatem konsultatów ślubnych

W 2017 roku udało się dołączyć do tego elitarnego grona partnerów PSKŚ. Mam zaszczyt poinformować, że otrzymałem prestiżowy certyfikat partnerski tej organizacji, który jest najlepszym potwierdzeniem mojego profesjonalizmu i wysokiego poziomu usług, jakie oferuję.